1. ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΚΚΙΔΙΟΥ ΕΦ-Κ1

 

To Σακίδιο ΕΦ-Κ1 έχει μελετηθεί και περιλαμβάνει   :

 

Α.   Ειδική  Φαρμακευτική Συλλογή πολλαπλών ρόλων, σε  Φαρμακευτική θήκη τύπου Molle (Modular Lightweight Load-carrying Equipment), που φέρεται εύκολα στο πίσω μέρος της ζώνης ΑΤ. Για την κατάρτισή της μελετήθηκαν και έχουν ληφθεί υπ΄ όψιν πρότυπα φαρμακευτικών συλλογών Ειδικών Δυνάμεων, τα οποία απλοποιήθηκαν, ώστε να αρμόζουν σχεδόν σε κάθε ειδικότητας στρατιωτικό.

Η συλλογή αυτή εξασφαλίζει μια σημαντική αυτονομία και διατήρηση της επιχειρησιακής ικανότητας του   Εφέδρου Αξ/κού σε περιπτώσεις που:

  1. για οποιονδήποτε λόγω δεν κατέστη δυνατόν να επιστρέψει στον χώρο στρατοπεδεύσεως κατά τη λήξη ή διακοπή μια επιχειρήσεως, οπότε πρέπει να διανυκτερεύσει απομονωμένος  και
  2. τον βοηθά  να αντιμετωπίζει μόνος του δευτερεύοντα  θέματα υγείας του και μικροτραυματισμούς με ταχύτητα, χωρίς να απασχολεί τον ιατρό της Μονάδας  ή να αναγκάζεται να τον περιμένει, ενώ είναι απασχολημένος σε σοβαρά περιστατικά.

Β.  Συλλογή Υγιεινής  σε ένα μικρό τσαντάκι τύπου νεσεσέρ που περιλαμβάνει  όλα τα είδη υγιεινής (πλην φαρμάκων), ώστε να μεταφέρονται όλα ταυτόχρονα στους Χώρους Υγιεινής προς αποφυγή καθυστερήσεων και απώλειας μεμονωμένων αντικειμένων.

Γ.  Σύστημα Ομαδοποιημένης Αποθήκευσης τύπου Module  για τα λοιπά υλικά, σε ανεξάρτητα μικρά ελαφρά νάϋλον σακίδια  μέσα στον ΕΦ-Κ1 με ετικέτες, ώστε να αναζητούνται εύκολα τα υλικά κάθε κατηγορίας μέσα σε σκοτάδι, σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κλπ και να αποφεύγονται απώλειες υλικών . Έτοιμές εκτυπώσιμες ετικέτες βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Δ. Καταφύγιο εκτάκτου ανάγκης ενός ατόμου, χαμηλής παρατηρησιμότητας,  που χωρά κλειστό σε μια τσέπη, του οποίου την μελέτη και την υλοποίηση εκπόνησαν μέλη του ΣΕΑΝ Σερρών. Οι οδηγίες για την προπαρασκευή και εγκατάστασή του βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Ε. Ωτασπίδες επιχειρήσεων πολύ μικρού μεγέθους αυτομάτου μηχανικού διαφράγματος ωστικών κυμάτων, με δυνατότητα τηλεπικοινωνίας λόγω του ενσωματωμένου μικροακουστικού ασυρμάτου . Η προσαρμογή των υλικών  αποτελεί μελέτη του ΣΕΑΝΣ.

ΣΤ. Συμπληρωματική Συλλογή ειδικών υλικών Πολιτικής Προστασίας, που δίνει προαιρετικά τη δυνατότητα στους Εφέδρους Αξ/κούς, που συμμετέχουν  στο  Σύστημα Πολιτικής Προστασίας πολυμελών Οικογενειών και ομάδων πληθυσμού (ΣΥΠΠΟ) ειρηνικής περιόδου,  να δραστηριοποιούνται  στον οικείο διασωστικό ρόλο μέσα στα πλαίσια της διαλειτουργικότητας των ΕΔ στο Σχέδιο «Ξενοκράτης». Παράρτημα ΙV.